baner

Rehabilitace doma

Nabízím rehabilitaci (nikoliv masáže) přímo u Vás doma.

Určeno pro pacienty imobilní nebo těžko mobilní vyžadující následnou rehabilitaci.

Rehabilitace by obsahovala nejen vlastní fyzioterapii, ale i rehabilitační ošetřování, ergoterapii a poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a bytových úprav.

Rehabilitační ošetřování je součástí komplexní ošetřovatelské péče. Jedná se o aktivní ošetřování imobilního pacienta s uplatňováním rehabilitačních prostředků s cílem zamezit vzniku komplikací a sekundárních změn.


Prevence komplikací a sekundárních změn:

            Polohování
            Vertikalizace (posazování, vstávání, chůze)
            Pasivní pohyby
            Dechová cvičení
            Aktivní cvičení
            Péče o kůži a osobní hygiena
            Dietoterapie a pitný režim
            Nácvik soběstačnosti a samostatnosti
            Psychická aktivace

Vybavení pro imobilního pacienta
Základem je kvalitní lůžko s výškově stavitelnou ložnou plochou (usnadňuje přesuny, vertikalizaci apod.) zvedání zádové opěrky, zvedání nožní části lůžka. Lůžko musí být přístupné ze tří stran. Na lůžku by měla být kvalitní matrace s antidekubitní vložkou. Pomůcky pro usnadnění mobility na lůžku – hrazdička, žebříček, popruh, postranice, schůdek, bedýnka, noční stolek, víceúčelový stoleček.

Pro nechodícího pacienta je nezbytný vozík. Pro pacienta trvale odkázaného na invalidní vozík, musí být tento „šitý na míru“ a musí být vybaven antidekubitní podložkou.

Pro zajištění osobní hygieny jsou na trhu k dispozici různé zvedáky, mobilní vany, pomůcky do sprch.

Úprava domácího prostředí
Prostředí by mělo být příjemné, účelné a bezpečné. Mělo by být upraveno tak, aby byl pacient co nejvíce soběstačný a zároveň aby usnadňovalo práci ošetřujícího.
Každá bariéra představuje omezení soběstačnosti a riziko úrazů.
Bariérovost prostředí se týká stavebního řešení bytu, vstupu do bytu i okolí domu, terénu, zařízení a vybavení bytu
Požadavky na adaptaci prostředí jsou závislé na rozsahu a typu postižení, na věku a roli postiženého v rodině. U trvalého postižení se jedná o úpravy zásadní, trvalé. Tyto úpravy jsou rovněž finančně náročné. Pro žádost o finanční příspěvek je potřeba zpracování projektu. S vyřízením pomůže sociální pracovník.
Stavební úpravy se týkají hlavně koupelny, záchodu, vchodů popř. kuchyně.

Polohování
Do polohování patří správné uložení pacienta, dále změny poloh v určitých časových intervalech a ukládání jednotlivých končetin.
Změny poloh  - leh na zádech, na boku, na břiše, na druhém boku, mezipolohy
Přes den se polohuje co dvě hodiny, přes noc co tři hodiny.
Polohovací pomůcky - používají se polštáře, molitanové přířezy různých tvarů, nafukovací pomůcky (pneumatické dlahy, válečky, kola apod.)

Pasivní pohyby jsou pohyby prováděné druhou osobou nebo přístrojem. Udržují fyziologickou délku svalů, hybnost kloubů a podporují propriocepci.

Kondiční cvičení
Kondiční cvičení zdravých nebo částečně hybných segmentů je zaměřeno na zlepšení celkové tělesné zdatnosti a výkonnosti pacienta. Je preventivním opatřením proti vzniku komplikací a sekundárních změn. Cílem je udržení stávajícího fyzického stavu, pohyblivosti kloubů, svalové síly, svalového tonu, správné funkce vnitřních orgánů a nervosvalové koordinace.
Cvičební jednotka by měla být vícevrcholová, prokládaná dechovými cviky.

Dechová cvičení
Dechová cvičení mají pro imobilního pacienta důležitý preventivní význam. Imobilita vede ke značnému snížení plicní ventilace. Všechny polohy vleže omezují dýchací pohyby části hrudníku, na které pacient leží.

Kompenzační pomůcky
Jsou využívány k obnovení a usnadnění funkčních schopností, není-li možné jejich obnovení jinými prostředky (nácvikem, trikem). Kompenzační pomůcky se dělí dle typu postižení. Pomůcky pro přesuny a lokomoci - berle, chodítka, kozičky, vozíky, rotany skluzové prkno, popruhy
Pomůcky pro osobní hygienu - kartáče a houby na tyči, kartáčky s přísavkami pro postižené s amputací HK. Sedačky do vany, madla, nástavce na WC, protiskluzné podložky
Pomůcky pro sebesycení - individuální úprava lžíce, příboru, nástavců na hrnek, nůž apod.
Pomůcky pro oblékání - obouvaje ponožek a punčoch, dlouhá lžíce na obouvání bot a podavač, upravené tkaničky, suché zipy, volný oděv pro snažší oblékání.

Vertikalizace a nácvik chůze

Návštěvní rehabilitaci mohou využít např. pacienti:
·         po centrální mozkové příhodě
·         po totálních endopotézách
·         po úrazech
·         po amputacích končetin
·         po operacích páteře
·         s roztroušenou sklerózu
·         s morbus Parkinson
·         s myopatii
·         s dětskou mozkovou obrnu
·         po dlouhodobé imobilitě
·         spinální
·         s onkologickým onemocněním

Free Joomla! template by L.THEME